За нас вие сте важни

МВ Акаунт предлага счетоводни услуги на своитe клиенти от 2007г.
Нашата цел е да подпомагаме вашия бизнес!

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводни решения за вас: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС.

повече

ТРЗ И Личен състав

Поемането на процесите във връзка с Труд и работна заплата (ТРЗ) от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения с наетия персонал, следенето на промените в персонала, спазването на всички задължителни срокове и нормативни разпоредби.

повече

КОНСУЛТАЦИИ

Конслутации в областа на данъчното облагане, отчитане на европейски и национални финансирания. Отчитане на проекти, регистрации на фирми, регистрация и дерегистрация по ДДС.

повече